Med denne nettsiden så ønsker jeg å rettet et fokus mot forfatteres lønnsvilkår og hvordan vi som lesere kan hjelpe å sørge for at forfattere har råd til å produsere sine bøker, bøker som vi gleder oss over.