I Norge har vi noen som kalles et kunstnerstipend. Dette gis til kunstnere, inkludert forfattere, så de kan fortsette å produsere verk selv om de ikke kan leve av kunsten sin. Dette har sine aner lang tilbake i tid. Konger og adelige, rikfolk og andre betalte forskjellige kunstnere og andre for å produsere kunsten.

I Norge, og sikkert i mange andre land, så er slike stipend kun beregnet på de som produserer det man kaller ”høyverdig” eller spesielt viktig eller spesielt spennende kunst. Så det er et smal nåløye å komme igjennom.

Jeg leser ikke bare høyverdig eller spesielt avansert litteratur. Jeg leser det jeg liker, når jeg liker det. Så mange av ”mine forfattere” vil aldri få et slikt offentlig stipend. Jeg ønsker likevel å sørge for at de fortsetter å skrive bøkene jeg liker å lese, men jeg føler det er vanskelig å kjøpe mange bøker av dem for å gi dem penger. Heldigvis så er det nå dukket opp flere forskjellige elektroniske løsninger hvor man kan støtte forfatteren direkte med akkurat den summen du har råd til. Så på en måte så blir du som leser en av, forhåpentligvis mange, direkte støttespillere som gjør det mulig for forfatteren å fortsette å produsere bøkene de elsker.