Jeg følger ikke popstjerner eller filmstjerner, jeg følger forfattere. Jeg følger deres Facebook profil og følger dem på andre sosiale medier. Ettersom jeg leser mest på engelsk, så følger jeg de engelske profilene nøye. Jeg vil vite når jeg kan forvente kunne glede meg over en ny bok og jeg vil gjerne vite om det kommer flere i serien jeg følger. Så jeg kan ikke påberope meg å vite så mye mer om emnet enn det som kommer frem der.

Selvpublisering

En viktig fordel med digitale bøker er at forfattere kan publisere sine egne bøker, nesten uten kostnader. Ulempen er at de da må stå for alt arbeidet selv. Folk ønsker ikke å lese en bok fylt med skrivefeil og dårlig grammatikk. Så de aller fleste forfattere vil måtte be noen om å korrekturlese verket før det publiseres så de har en sjanse til å få frem budskapet uten at det drukner i dårlig rettskrivning. Dette koster penger. Så må man kjøpe et program som gjør at man kan publisere direkte i digitalt format. Det er også slik at man må betale en andel av fortjenesten til selskapet som selger de digitale kopiene og listen fortsetter. Så det er ikke bare enkelt eller rimelige å publisere egen bøker.

Forlagene tar en andel

Selv om det å produsere og selge bøker har blitt enklere med digitale bøker så er det fremdeles kostnader knyttet til dette. Og forlagene må tenke profitt. Så det er fremdeles ikke enkelt å komme inn på listen over publiserte forfattere og det er ikke enkelt å få et forlag i ryggen. Man betaler også en sum, enten på forhånd eller fordi forlaget tar en andel av en eventuell profitt. Mange av forlagene tar fremdeles den samme prosentandel som da de promoterte og produserte fysiske bøker. Dette på tross av at de digitale kopiene er rimeligere å produsere. Dette må endres og er en viktig del av forfatteres kamp fremover.